Leden van de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg onderschrijven de Gedragscode. Deze code beschrijft de basisnorm waar leden van de vereniging, werkzaam in het veld van dierondersteunde interventies en assistentiedieren, zich aan houden ten behoeve van het welzijn van de dieren waarmee zij werken. Bij de gedragscode hoort per diersoort een dierspecifiek welzijnsprotocol. De gedragscode en de individuele welzijnsprotocollen zijn levende documenten: zij worden met regelmaat geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

De Gedragscode: basis onder de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg

De gedragscode, en de daarbij horende dierspecifieke welzijnsprotocollen, van de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg behelst de basisnormen die we als branche willen aanhouden en uitdragen voor het omgaan met onze dieren. Leden worden geacht deze code in zijn geheel te onderschrijven en ernaar te handelen. Als blijkt dat een lid zich niet aan de gedragscode houdt, krijgt het lid een waarschuwing. Als er geen verbetering optreedt, zal het lid geroyeerd worden. Controle hierop vindt plaats door:

  • Gesprek en discussie;
  • Klachten en zorgen, geuit door cliënten of omstanders;
  • Bezoek aan het betreffende lid.

De Gedragscode wordt zeker tweejaarlijkse geëvalueerd op basis van nieuw onderzoek en nieuwe inzichten en is daarmee een levend document.

De gedragscode en de welzijnsprotocollen zijn hieronder in te zien en te downloaden.