Stichting AAI-maatje - fotograaf Dorine Tan

Kennis en Kunde

Kennisdeling, inspiratie, netwerken

De Vereniging Aanbieders Dier en Zorg heeft onder meer als doel om kennisdeling en professionaliteit binnen de vereniging te bevorderen. Dat kan plaatsvinden op bijvoorbeeld de volgende manieren:

  • Jaarlijks branche-evenement
  • Branche-overstijgende workshops en cursussen
  • Het bevorderen van netwerken en kennisdeling binnen de branche
  • Nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen.

Verdere informatie volgt later.

dier en zorg